Lilium (Zambak)

BitkilerZambak takımıZambakgiller › Zambak

Soğanlı otlardan oluşan bir cinstir. Gömlek görülmez. Yapraklar gövdede, çok sayıda, dağınık ya da halkavi dizilişlidir. Çiçekler tek ya da salkım halinde, yayık ya da baş aşağı sarkık konumdadır. Cins büyük ölçüde kuzey yarımküreye özgüdür. Hera’nın (Juno) sevdiği bitkilerden biridir. Bitki saflık ve görkemi simgeler. Kocaeli’nde iki türü yayılış göstermektedir.