Lilium (Zambak)

Tanımı

Soğanlı otlardan oluşan bir cinstir. Gömlek görülmez. Yapraklar gövdede, çok sayıda, dağınık ya da halkavi dizilişlidir. Çiçekler tek ya da salkım halinde, yayık ya da baş aşağı sarkık konumdadır. Cins büyük ölçüde kuzey yarımküreye özgüdür. Hera’nın (Juno) sevdiği bitkilerden biridir. Bitki saflık ve görkemi simgeler.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca çiçek anlamına gelir. Kelime Yunancaya büyük ihtimalle Antik Mısırca’dan geçmiştir. Dilimizdeki zambak kelimesi Arapça orijinlidir.

Kocaeli’ndeki türler

Lilium lancifolium

Lilium lancifolium

Kaplan zambağı

Lilium martagon

Lilium martagon

Türk zambağı

Lilium candidum

Lilium candidum

Akzambak