Ligustrum (Kurtbağrı)

Tanımı

Yaprak döken ya da herdem yeşil kalan çalı ya da kısa ağaçlardan oluşan bir cinstir. Genç yapraklar silindiriktir. Yapraklar karşılıklı dizilişli, kısaca saplı, basit ve düzdür. Çiçekler erseliktir ve dik terminal salkımlar üzerinde bulunur. Çanak fincansı ve 4 dişlidir. Taç beyaz renkli ve 4 lobludur. Meyve 2 ila 4 arası tohum taşır ve genellikle siyah renklidir. Cins kuzey Afrika ve Avrasya’ya özgüdür. Bitki gençliği simgeler. Bazı türler sağlık alanında yaygın biçimde kullanılmıştır. Bazı türleri atlar için zehirlidir.

Etimoloji

Cins adı Latince bağlayıcı anlamına gelir. Muhtemelen cinsin çit bitkisi olarak kullanılmasına işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Ligustrum ovalifolium

Ligustrum ovalifolium

Alaca kurtbağrı

Ligustrum vulgare

Ligustrum vulgare

Kurtbağrı