Leucanthemum (Aypapatya)

Özet

Leucanthemum (Aypapatya) çok sayıda popüler süs bitkisinin barındırması nedeniyle günümüzde dünyanın büyük bölümüne dağılan bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Asterales

Papatya takımı

Asteraceae

Papatyagiller

Tanımı

Leucanthemum (Aypapatya) genellikle 40 ila 200 cm büyüyebilen çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Kökler rizomlu olup bunlar genellikle kırmızı uçludur. Gövde genellikle tek adet, dik ya da yatık-yükselici, dallı ya da dalsız, çıplak ya da tüylüdür. Yapraklar çoğunlukla tabanda ya da hem tabanda hem de gövdede, saplı ya da sapsız, ters yumurtamsı ila mızraksı ya da şeritsi, ve kenarları düz, teleksi loblu ya da dişlidir. Kömeçler tek ya da nadiren gevşek bir küme halinde, terminal ve çoğunlukla ışınsaldır. Filariler kalıcı, kiremit biçiminde dizili ve 2 ila 3 sıra halinde 35 ila 60 adet, belirgin, yumurtamsı ya da mızraksı, uzunlukları farklı ve kenar ile uçları kuruzarsıdır. Çiçek tablası dışbükey ya da düzdür. Dilsi çiçekçikler genellikle 13 ila 34 adet ve dişi olup taç beyaz ya da kurumaya başladığında pembe renklidir. Tüpsü çiçekçikler 120 ila 200 adet ve erselik olup taç sarı renklidir. Kapçık silindirik-dikdörtgensi ve genellikle 10 adet kabarık çizgilidir. Sorguç mevcut değildir. Cins Avrasya’ya özgüdür ancak günümüzde süs bitkisi değeri nedeniyle neredeyse dünyanın tamamına dağılmıştır. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca beyaz çiçek anlamına gelir. Cinsin kar beyaz dilsi çiçeklerine işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Leucanthemum × superbum

Leucanthemum × superbum

Şasta papatyası