Lepidium (Tere)

Özet

Lepidium (Tere) dünyanın büyük bölümünde yetişen ve özellikle ekonomik değeri yüksek olan tereyi barındıran bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Brassicales

Turp takımı

Brassicaceae

Turpgiller

Tanımı

Lepidium (Tere) tek, iki ya da çok yıllık kazık köklü otlardan oluşan bir cinstir. Gövde dik ya da yükselici, zaman zaman yatık yükselici ve serbest biçimde dallıdır. Tüysüz ya da basit tüylüdürler. Yapraklar zarsı ya da derimsi ve basit ya da teleksidir. Çiçek durumu terminal ya da koltuklarda, bırahtesiz, yoğun biçimde salkımlı, çok sayıda küçük ila minik çiçekli olup meyve zamanı darca silindirik, kasılmış ya da uzatılmıştır. Çanak yapraklar eliptik, yeşilimsi olup kesecikli değildir. Taç yapraklar beyaz ya da sarı renkli olup çanak yapraklardan daha uzun ya da daha kısadır ve bazen de mevcut değildir.

Ercik 2, 4 ya da 6 adettir ve orta ve/veya yanal olanlar daha az gelişmiştir. İplikçik genellikle şeritsi ila bizsidir. Yumurtalık düz, sırt bölümünde sıkıştırılmış ve anahatta eliptiktir. Meyve kendi kendine açılmaz, güçlü biçimde sıkıştırılmış, darca perdeli, genellikle dairesel ila eliptik, düz ya da kanatlı ve ucunda çentiklidir. Her bir bölümde tek tohum vardır ve bunlar ağsı, musilajlı, genellikle kırmızımsı kahverengi, görece düz ve eliptik ila ters yumurtamsıdır. Cins dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir. Bitki kararlılığı simgeler. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca küçük pul anlamına gelir. Ciltte küçük pullara neden olan cüzzamın tedavisinde kullanılmasına işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler