İçeriğe geç

Lepidium coronopus (Dejinik)

Bitkiler › Turp takımı › Turpgiller › Tere › Dejinik

Yenilebilir bitki.

Bazı kaynaklarda Coronopus squamatus olarak geçer. 5 ila 30 cm büyüyebilir. Gövdeler yapraksı, çok dallı ve 10 cm uzunluğundadır. Taban yaprakları mızraksıdır. Gövde yatık ya da yükselen biçimde olabilir. Çiçekler yoğun halde kümelidir. Çiçekler erseliktir.

Bitki doğal olarak Akdeniz havzasında yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler]

Tahrip edilmiş araziler ve sulak alanların civarında görülür. Körfez ve İzmit ilçelerinden kayıt bildirilmiş ancak henüz gözlemlenememiştir.

Dilimizde Dejinik adı ile bilinmektedir.

Nisan ve haziran ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1000 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Yapraklar çiğ ya da pişirilerek tüketilebilir. Kök pişirilerek tüketilebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Lepidium coronopus (Dejinik) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/lepidium-coronopus/ Erişim tarihi: 7 February 2023

Bir Yorum Yazın