İçeriğe geç

Leontodon biscutellifolius (Aslan dişi)

Bitkiler › Papatya takımı › Papatyagiller › Aslandişi › Aslan dişi

9 ila 50 cm büyüyebilir. Kazık köklüdür. Tüy örtüsü kaba, 2 ila 4 arası çatallı tüylüdür. Gövde basit ya da seyrekçe dallı ve yapraksıdır. Çiçek başları altında şişkin değildir. Yapraklar 5 ila 18 cm uzunluğunda ve 1 ila 1,7 cm genişliğinde, anahat üzerinde ters mızraksı, tepede sivri ve tabana doğru sivrilme eğiliminde, dişli ila teleksi loblu ve kıllıdır. İnvolukrum yarı küresel, 10 ila 20 mm uzunluğunda, filariler çok sıralı, şeritsi sivri ila sipsivri, düzenli olarak kiremit dizilişli, dıştakiler kirpikli ve sırt bölümünde tüysüz havlı ya da yoğun tüylüdür. Kapçık gagalıdır. Sorguç kirli beyaz renklidir.

Bitki doğal olarak Avrupa ve Kafkasya’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler]

Ormanlık alanlar ve dere kenarlarında görülür. İzmit ve Gebze ilçelerinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Aslandişi adı ile bilinmektedir.

Mayıs ve ağustos ayları arasında çiçek açar.

300 ila 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Leontodon biscutellifolius (Aslan dişi) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/leontodon-biscutellifolius/ Erişim tarihi: 29 January 2023

Bir Yorum Yazın