Site icon Kocaeli Bitkileri

Lemna (Sumercimeği)

Lemna minor

Lemna minor: 12/08/2018; Derbent Deresi; 40 m.; sulak alan. © Hüseyin Cahid Doğan

Özet

Lemna (Sumercimeği), sucul bitkilerden oluşan bir cinstir ve kurutularak sığır yemi olarak kullanılmaktadır.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Alismatales

Kurbağakaşığı takımı

Araceae

Yılanyastığıgiller

Tanımı

Lemna (Sumercimeği) sucul bitkilerden oluşan bir cinstir. Fırontlar yüzücü ya da batıktır, ayrı ya da bitişik ve düz ya da şişkindir. Bunlar tek ya da küçük gruplar halinde görülebilir. Kök tektir ya da hiç yoktur. Sıpata 2 erkek ve 1 dişi çiçek ile çevrilidir. Meyve küresel, 1 ila 6 adet tohumlu ve tohumlar genellikle omurgalıdır. Cins dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir. Cinse bağlı çok sayıda tür akvaryum ticareti için yetiştirilmektedir. Ayrıca kurutularak hayvan yemi olarak kullanırlar. Spirodela cinsinden, fıront başına tek kök bulunması, 1 ila 5 adet damarlı olması ve fırontların tabanında pul olmaması ile ayrılmaktadır.

Cinse bağlı üyeler genellikle vejetatif üreme yoluyla çoğalır. Bu durumda erişkin bitkiden iki yavru bitki tomurcuklanır. Bu sayede sulak alanları çok kısa süreler içinde istila edebilirler. Kurutulmuş su mercimeği ideal bir sığır yemi olarak kabul edilir. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca göl anlamına gelir. Cinsin sucul yaşayışlı olmasına işaret eder. Cinsin Türkçe yaygın adının klasik metinlerde geçen isminin tercümesi gibi gözüküyor. Bu isim Lens palustris’tir ve tam olarak su mercimeği anlamına gelir.

Kocaeli’ndeki türler

Lemna minor

Sumercimeği

Exit mobile version