İçeriğe geç

Legousia (Kadınaynası)

BitkilerPapatya takımıÇançiçeğigiller › Kadınaynası

Tek yıllık otlardır. Gövde basit ya da tabandan dallıdır. Yapraklar yumurtamsı ila yumurtamsı mızraksıdır. Alttakiler kısaca saplı, kenarları düz ya da dalgalı ve dişlidir. Çiçekler salkım ya da talkım halindedir. Çanak ve taç beş parçalıdır. Taç tabaksı ya da çan biçimindedir. Cins batı Asya ve Avrupa’ya özgüdür. Bitki iltifatı simgeler. Kocaeli’nde dört türü yayılış göstermektedir.