Leersia (Bıçakotu)

Tanımı

Tek ya da çok yıllık bitkilerden oluşan bir cinstir. Rizom yok ya da kısa ya da uzatılmıştır. Saplar dik ya da dirseksi yükselici ya da yatık yükselici ya da sürünücüdür. Çiçek durumu bileşik salkım halindedir. Yaprak kılıfı kulakçığı mevcut değil ya da diktir. Yaprak ayası ipliksi ya da şeritsi ya da mızraksıdır. Başakçıklar tektir. Fertil başakçıklar sapsız ya da saplıdır.

Etimoloji

Cins, 23 Şubat 1727 – 7 Aralık 1774 tarihleri arasında yaşamış Alman bitkibilimci Johann Daniel Leers‘a adanmıştır.

Kocaeli’ndeki türler

Leersia oryzoides

Leersia oryzoides

Dişli kanyaş