Laurus (Defne)

Etimoloji

Cins adını Dafni’den (δάφνη) almıştır. Dafni, Hellen mitolojisinde görülen bir su perisidir. Oldukça güzel olan Dafni’ye, Eros’un (Cupid) etkisiyle Apollon âşık olur ancak Dafni bu aşka karşılık vermez. Apollon’un baskısından bunalan Dafni nehir tanrısı olan babası Peneus’tan yardım ister, o da Dafni’yi sonsuza kadar defne ağacına dönüştürür. Dafni’nin bitkiye dönüşmesine üzülen Apollon, bir dalını kopararak başına taç yapar ve bitkinin kutsal kabul edilmesini ve her dem yeşil kalacağını ilan eder.

Tanımı

Ağaç ya da çalılardan oluşan bir ailedir. Yapraklar almaşlı dizilişli, düz ve her dem yeşildir. Çiçekler koltuklarda küme halinde, çok simetrili, küçük ve yeşilimsidir. Çiçek örtüsü 4 ila 6 lobludur. Ercik on iki adettir. Meyve tek tohumlu bir üzümsüdür. Cins Akdeniz havzasına özgüdür. Apollon’un ağacı olarak kabul edilir. Bitki şan ve zaferi simgeler.

Kocaeli’ndeki türler