Lathyrus palustris (Dere şokılı)

Tanımı

25 ila 80 cm büyüyebilir. Yapraklar almaşlı dizilişli, kısa kanatlı saplı ve uzun dar kulakçıklıdır. Yaprak ayası teleksi, 2 ila 4 çift arası dar mızraksı yaprakçıklı, kenarları düz ve terminal dallı sülüklüdür. Çiçeklenme uzun ve 2 ila 8 arası mor renkli çiçekten oluşan salkım halindedir. Çiçekler 12 ila 20 mm uzunluğundadır. Beş taç ve çanak yaprak görülür, bunlar düzensizdir. Bayrakçık olarak bilinen üst taç yaprak, kanatçık olarak bilinen iki yanal ve kayıkçık olarak bilinen iki alt taç yaprak görülür. 10 ercik ve 1 karpel bulunur. Meyve düz ve kahverengidir, ve 12 kadar tohum taşıyabilir.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Avrupa, Asya ve kuzey Amerika’da yayılış gösterir. [Harita, Sinonimler, Herbaryum] Sulak alanlarda görülür. Kandıra ilçesinde gözlemlenmiştir. Haziran ve temmuz ayları arasında çiçek açar. Deniz seviyesinden 1000 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Türkçe adları

Dilimizde dere şokılı adı ile bilinmektedir.

Gıda

Tohumlar pişirilerek tüketilebilir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca çok tutkulu anlamına gelir. İlk defa Theophrastus tarafından kullanılmıştır ve cinse bağlı bazı türlerin afrodizyak oldukların yönündeki inanışa işaret eder. Cinsin Türkçe adı mürdümük Farsça kökenlidir ve olasılıkla mercimek için kullanılmıştır. Bu kelime ayrıca Farsçada gözbebeği anlamına gelir, mercimek tohumları ile gözbebeği arasında yüzeysel bir benzerlik mevcuttur. Tür adı Latince sulak alan anlamına gelir. Türün habitat tercihine işaret eder. Özgün tanımda bu “Habitat in Europae borealis pascuis paludosis” olarak belirtilmiştir.

Fotoğrafları
© Doğan, Hüseyin (2022). Kocaeli Bitkileri.

Görüşünüzü Yazın