İçeriğe geç

Lathyrus palustris (Dere şokılı)

Bitkiler › Bakla takımı › Baklagiller › Mürdümük › Dere şokılı

Yenilebilir bitki, Avrupa-Sibirya elementiAsgari endişe (LC).

25 ila 80 cm büyüyebilir. Yapraklar almaşlı dizilişli, kısa kanatlı saplı ve uzun dar kulakçıklıdır. Yaprak ayası teleksi, 2 ila 4 çift arası dar mızraksı yaprakçıklı, kenarları düz ve terminal dallı sülüklüdür. Çiçeklenme uzun ve 2 ila 8 arası mor renkli çiçekten oluşan salkım halindedir. Çiçekler 12 ila 20 mm uzunluğundadır. Beş taç ve çanak yaprak görülür, bunlar düzensizdir. Bayrakçık olarak bilinen üst taç yaprak, kanatçık olarak bilinen iki yanal ve kayıkçık olarak bilinen iki alt taç yaprak görülür. 10 ercik ve 1 karpel bulunur. Meyve düz ve kahverengidir, ve 12 kadar tohum taşıyabilir.

Bitki doğal olarak Avrupa, Asya ve kuzey Amerika’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Sulak alanlarda görülür. Kandıra ve Gölcük ilçelerinden kayıt bildirilmiş ancak henüz gözlemlenmiştir.

Dilimizde Dere şokılı adı ile bilinmektedir.

Haziran ve temmuz ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1000 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Tohumlar pişirilerek tüketilebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Lathyrus palustris (Dere şokılı) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/lathyrus-palustris/ Erişim tarihi: 29 January 2023

Bir Yorum Yazın