Lathyrus laxiflorus (Deli burçak)

Bitkiler › Bakla takımı › Baklagiller › Mürdümük › Deli burçak

15 ila 40 cm büyüyebilir. Gövde köşeli ve dallıdır. Yapraklar kısaca kılçıklı ya da bazen uçlarında basit bir sülük olur, yaprakçıklar tek çift, yumurtamsı, genişçe eliptik ya da bazen mızraksı, tepede sivri ya da sipsivri, 10 ila 40 mm uzunluğunda ve 4 ila 18 mm genişliğinde, paralel damarlı, kulakçık yumurtamsı sipsivri ya da bazen yumurtamsı mızraksıdır. Çiçek sapı 3 ila 6 çiçekli ve yapraklardan daha uzundur. Çanak 8 ila 13 mm uzunluğundadır. Taç lavanta ya da menekşe renklidir. Meyve genişçe şeritsi, 30 ila 45 mm uzunluğunda ve 4 ila 5 mm genişliğindedir.

Bitki doğal olarak Avrupa, Ortadoğu ve Kafkasya’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler]

Orman açıklıkları, dere kenarı ve çalılıklarda görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir.

Dilimizde Deli burçak adı ile bilinmektedir.

Nisan ve temmuz ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Görüşünüzü Yazın