Lathyrus laxiflorus (Deli burçak)

derleyen:

Tanımı

15 ila 40 cm büyüyebilir. Gövde köşeli ve dallıdır. Yapraklar kısaca kılçıklı ya da bazen uçlarında basit bir sülük olur, yaprakçıklar tek çift, yumurtamsı, genişçe eliptik ya da bazen mızraksı, tepede sivri ya da sipsivri, 10 ila 40 mm uzunluğunda ve 4 ila 18 mm genişliğinde, paralel damarlı, kulakçık yumurtamsı sipsivri ya da bazen yumurtamsı mızraksıdır. Çiçek sapı 3 ila 6 çiçekli ve yapraklardan daha uzundur. Çanak 8 ila 13 mm uzunluğundadır. Taç lavanta ya da menekşe renklidir. Meyve genişçe şeritsi, 30 ila 45 mm uzunluğunda ve 4 ila 5 mm genişliğindedir.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Avrupa, Ortadoğu ve Kafkasya’da yayılış gösterir. [HaritaSinonimler] Orman açıklıkları, dere kenarı ve çalılıklarda görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir. Nisan ve temmuz ayları arasında çiçek açar. Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Türkçe adları

Dilimizde deli burçak adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca çok tutkulu anlamına gelir. İlk defa Theophrastus tarafından kullanılmıştır ve cinse bağlı bazı türlerin afrodizyak oldukların yönündeki inanışa işaret eder. Cinsin Türkçe adı mürdümük Farsça kökenlidir ve olasılıkla mercimek için kullanılmıştır. Bu kelime ayrıca Farsçada gözbebeği anlamına gelir, mercimek tohumları ile gözbebeği arasında yüzeysel bir benzerlik mevcuttur. Tür adı Latince gevşek çiçekli anlamına gelir. Türün çiçek kuruluna işaret eder. Özgün tanımda bu “floribus laxe racemosis” olarak belirtilmiştir.

Fotoğrafları