Lathyrus hirsutus (Kaba mürdümük)

Bitkiler › Bakla takımı › Baklagiller › Mürdümük › Kaba mürdümük

Asgari endişe (LC).

40 ila 60 cm büyüyebilir. Bitki neredeyse çıplak ya da seyrek yaslanıcı tüylüdür. Gövde ince ve kanatlıdır. Yaprakların ucunda üç bölümlü ya da teleksi dallı sülük bulunur. Yaprakçıklar genellikle tek çift halindedir. Bunlar şeritsi eliptik, 3 ila 6 cm uzunluğunda ve  ila 11 mm genişliğindedir. Kulakçık mızraksı bizsidir. Çiçek kurulu sapı yapraklardan çok daha uzundur ve 1 ila 3 arası sayıda çiçek taşır. Çanak 4 ila 5 mm uzunluğundadır ve dişleri yumurtamsı sipsivridir. Taç mavimsi mor renkli ve 10 ila 14 mm uzunluğundadır. Bayrakçık çıplaktır. Meyve tüylerle kaplıdır ve 5 ila 7 arası tohum bulundurur.

Bitki doğal olarak Avrupa, Asya ve kuzey Afrika’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Tarla, çayır ve çalılıklarda görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir.

Dilimizde Kaba mürdümük adı ile bilinmektedir.

Mayıs ve temmuz ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1000 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Görüşünüzü Yazın