İçeriğe geç

Lathyrus digitatus (Tavşan kanı)

  Bitkiler › Bakla takımı › Baklagiller › Mürdümük › Tavşankanı

  Akdeniz elementi.

  15 ila 40 cm büyüyebilir. Gövde dik ya da yükselici, ince, tüysüz ya da seyrek tüylüdür. Orta yapraklar yarı sapsız, yarı parmaksı, kılçıklı; yaprakçıklar 2 çiftli, şeritsi, 20 ila 70 mm uzunluğunda ve 1 ila 3 mm genişliğinde, 3 ila 5 arası paralel damarlı; kulakçık mızraksı, yaprak sapından daha uzundur. Çiçek sapı yaprak kadar ya da ondan daha uzundur. 3 ila 6 arası çiçek taşır. Sap 2 ila 6 mm uzunluğundadır. Çiçekler morumsu ya da mavimsi renktedir. Çanak 6 ila 9 mm uzunluğundadır. Meyve şeritsi ters mızraksıdır.

  Bitki doğal olarak doğu Akdeniz havzasında yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler]

  Ormanlık alanlar, kayalık yamaçlar ve çalılıklarda görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir.

  Dilimizde Tavşankanı adı ile bilinmektedir.

  Nisan ve haziran ayları arasında çiçek açar.

  200 ila 1500 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

  Doğan, Hüseyin (2022). Lathyrus digitatus (Tavşan kanı) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/lathyrus-digitatus/ Erişim tarihi: 21 March 2023

  Bir Yorum Yazın Cevabı iptal et

  Exit mobile version