İçeriğe geç

Lathraea squamaria (Gizliot)

Bitkiler › Ballıbaba takımı › Canavarotugiller › Gizliot › Gizli ot

Avrupa-Sibirya elementi.

20 cm büyüyebilir. Gövde dalsızdır. 4 adet ercik görülür. Çanak dört lobludur. Yapraklar almaşlı dizilişli ve sapsızdır. Ağaç köklerinde görülen parazit bir bitkidir. Çatallı beyazımsı bir yeraltı gövdesinden oluşur. Bu gövde kalın, etli ve renksiz yapraklara sahiptir. Yapraklar yüzeyin altında oldukları için eğik biçimdedir. Yüzeyde görülen tek bölüm, kısa çiçekler taşıyan sürgünlerdir. Bunlar iki dudaklı ve donuk mor renklidir. Pullar su salgılayarak bitki çevresindeki zemini yumuşatır. Bitki hayatının büyük bölümünü toprak altında geçirir ve tam bir parazittir. Bitki bazı durumlarda toprağın üzerine çıkmaksızın çiçek açıp tohum üretebilir.

Bitki doğal olarak Avrupa’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Platanus (çınar), Corylus (fındık), Picea (ladin), Rhododendron (orman gülü), Ostrya (firek), Alnus (kızılağaç) gibi fanerofitlerin köklerinde parazit olarak görülür. Kartepe ve Gölcük ilçelerinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Gizliot adı ile bilinmektedir.

Mart ve mayıs ayları arasında çiçek açar.

200 ila 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Lathraea squamaria (Gizliot) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/lathraea-squamaria/ Erişim tarihi: 29 January 2023

Bir Yorum Yazın