Lagoecia (Pülüskün)

Tanımı

Tek yıllık bitkilerdir. Yapraklar teleksi ve dardır. Çiçek kurulu başlangıçta baş aşağı sarkık, zamanla dik; küresel ve çiçekler sıkışıktır. Küçük şemsiyeler tek çiçeklidir. Çiçekler beyaz renklidir. Cinse bağlı tek tür vardır ve Akdeniz havzasına özgüdür.

Etimoloji

Cins adını Antik Yunanca tavşan evi anlamına gelir. Bitkinin tavşan yuvalarının yoğun olduğu yerde görülmesine işaret eder. Biz de bitkiyi, Gebze ilçesine bağlı Tavşanlı semtinde gördük. Cinsin Türkçe adı olan pülüskün, nane (Mentha) için kullanılan “filiskin” kelimesinden muharref gibi gözükmektedir ve bu durumda bu cins ile bağıntısı karanlıktadır. Beri taraftan cins, nane ile aynı aileden olan kekik (Thymus) yağına benzer bir yağa sahiptir.

Kocaeli’ndeki türler