İçeriğe geç

Lactuca tuberosa (Topar marul)

Bitkiler › Papatya takımı › Papatyagiller › Marul › Topar marul

Nadir bitki.

10 ila 75 cm büyüyebilir. Bitki tüysüz, mavimsi, yapraklar gibi sıklıkla kırmızı lekelidir. Yapraklar hafifçe sukulent, mavimsi, tüysüz ya da alt yüzeyinde minik kıvrık havlı, kenarlı kirpikli, genellikle dişli; taban yaprakları genellikle 8 ila 16 arası yanal loblu ve daralıcı ,taban ile çengel dişli derin teleksi, 9 ila 20 cm uzunluğunda ve 2 ila 7 cm genişliğinde; orta gövde yaprakları daha küçük, sapsız, kulaksıdır. Çiçek kurulu çatallı dallı, salkım halinde, 3 ila 45 arası çiçek başlı, tüysüz ve mavimsidir. İnvolukrum 18 ila 36 mm uzunluğunda, meyve zamanı çiçek zamanına göre çok daha uzun; filariler 16 ila 22 arası sayıdadır. Çiçekler soluk sarı renkli, dilsi çiçeklerin altı sıklıkla grimsi ya da morumsudur. Sorguç beyaz renklidir. Kapçık neredeyse siyah renklidir.

Bitki doğal olarak Avrupa, Kafkasya ve kuzey Afrika’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler]

Kayalık bölgelerde görülür. Gebze ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Topar marul adı ile bilinmektedir.

Mayıs ve temmuz ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Lactuca tuberosa (Topar marul) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/lactuca-tuberosa/ Erişim tarihi: 6 February 2023

Bir Yorum Yazın