İçeriğe geç

Lactuca tatarica (Yağ marulu)

Yağ marulu


Anahtar kelimeler: Nadir bitkiAsgari endişe (LC).

Dolaşım

Bitkiler › Papatya takımı › Papatyagiller › Marul › Yağ marulu

Dağılımı

Bitki doğal olarak Avrupa, Asya ve kuzey Amerika’da yayılış gösterir.

Genel bilgiler

Bazı kaynaklarda Mulgedium tatarica olarak geçer. 20 ila 60 cm büyüyebilir. Rizomlar kısa, gövde dik ve tüysüzdür. Yapraklar tüysüz, dişli, taban yaprakları çengel dişli derin teleksi, uzun terminal loblu ve 4 ila 10 arası küçük yanal kıvrık loblu, sapsız, kanatlı saplı, tabanda daralıcı, 11 ila 19 cm uzunluğunda ve 1,5 ila 5,5 cm genişliğinde; ortadaki en küçüktür. Çiçek kurulu salkım halinde, birkaç ila çok sayıda çiçek başlı ve tüysüzdür. İnvolukrum 13,5 ila 16,5 mm uzunluğundadır. Filariler 12 ila 19 arası sayıda, tüysüz ve genellikle mor lekelidir. Çiçekler mavi renkli, 1,6 cm çapında ve neredeyse tüysüzdür. Kapçık 5,5 ila 6 mm uzunluğundadır. Sorguç 10 ila 11 mm uzunluğundadır.

Gözlem

Deniz kenarında görülür. Kandıra ilçesinde gözlemlenmiştir.

Yaygın adları

Yağ marulu.

Çiçek zamanı

Temmuz-Ağustos ayları.

Yükseklik

0-10 metre arası.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca “sütlü” anlamına gelir. Cinse bağlı bazı türler sütlü özsuyuna sahiptir. Kelime marulun kadim adıdır. Yaban domuzu saldırısına uğrayıp yaralanan Adonis, marul yapraklarının altına saklanmıştır. Hera’nın marul yedikten sonra hamile kalabildiği söylenir. Cinsin Türkçe adı olan “marul”, Yunanca maralion (μαρούλιον) kelimesinden türetilmiştir. Tür adı Latince “Tatar” anlamına gelir. Hazar Denizinden, Pasifik okyanusa kadar olan bölgenin kadim adı Tataria (ya da Tataria Magna) olup bitkinin doğal yayılış alanına işaret eder. Özgün tanımda bu “Habitat in Tataria, Sibiria” olarak belirtilmiştir.

Fotoğrafları

Literatür

Verzeichness der Pflanzen des Caspischen Meeres 56. 1831. (L.) C.A.Mey.

Bir Yorum Yazın