Koeleria pyramidata (Kırnal)

Bitkiler › Buğday takımı › Buğdaygiller › Kırnal › Kırnal

Avrupa-Sibirya elementi.

75 ila 90 cm büyüyebilir. Gövde dik, güçlü, tüysüz ve genellikle iki düğümlüdür. Yaprak kılıfı tüysüz ila tabanda havlı, yaprak ayası 7 ila 24 cm uzunluğunda ve 1,5 ila 2,5 mm genişliğinde, şeritsi, sipsivri, tüysüz, yeşil ila mat yeşil ve kenarlarında genellikle serttir. Bileşik salkım 12 ila 13,5 cm uzunluğunda ve 3,5 ila 5 cm genişliğinde, piramidal ve gevşek, dallar 2,5 ila 4,5 cm uzunluğundadır. Sap 0,7 ila 2,5 mm uzunluğunda ve havlıdır. Başakçık 6 ila 7 mm uzunluğunda ve 3 ila 4 arası çiçeklidir. Dışkavuzlar çiçekçiklerden daha kısa, mızraksı, sivri uçlu ve yeşil ya da soluk kahverengidir. İç kavuz 5,5 ila 6 mm uzunluğunda ve mızraksıdır.

Bitki doğal olarak Avrasya’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Yamaçlar, kayalık bölgeler ve makiliklerde görülür. İzmit, Körfez ve Gebze ilçelerinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Kırnal adı ile bilinmektedir.

Haziran ve temmuz ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.