Juniperus (Ardıç)

Özet

Juniperus (Ardıç) kuzey yarımküre boyunca çok sayıda kültürün geleneklerinde önemli bir yere sahip olan bitkileri barındıran bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Cupressales

Servi takımı

Cupressaceae

Servigiller

Tanımı

Juniperus (Ardıç) tek ya da iki evcikli her dem yeşil çalı ya da ağaçlardan oluşan bir cinstir. Kabuk incedir ve uzun şeritler halinde dökülmektedir. Dalcıklar bir düzlemde dizili değildir. Bunlar silindirik ya da 3, 4 ya da 6 köşelidir. Yapraklar zıt çiftler halinde dizili ya da 3 adetten oluşan halkalardadır. Genç yapraklar daima iğnemsidir. Olgun yapraklar iğnemsi ya da pulsu olup aynı dalcıkta iki farklı biçimde olmazlar. Polen kozalağı sarı renkli ve yumurtamsı ya da dikdörtgensidir. Tohum kozalağı koltuklarda ya da terminal, üzümsü, küresel ya da yumurtamsı ve genellikle ikinci yılında sonunda olgunlaşarak hafifçe açılır ya da hiç açılmaz. Kozalak pulları bitişik ya da kaynaşık ve sukulenttir. Her verimli pul 1 ila 3 adet tohum barındırır.

Tohum kozalak başına 1 ila 6 adet olup kanatsız ve genellikle reçine çukurludur. Cins büyük ölçüde kuzey yarımküreye özgüdür. Bitki muhafazayı simgeler. İsa’nın doğumundan sonra Meryem, çevresinden gelen hakaretler nedeniyle Mısır’a kaçmak için yola koyulur. Peşinden gelenler nedeniyle bir ardıç ağacının arkasına saklanır. Normalde ağacın ince gövdesi ve küçük yaprakları Meryem’i gizlemek için genişler. Buna benzer biçimde Antikçağda ardıcın kötü ruhları ve büyüleri uzaklaştırdığına inanılırdı. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca genç kalan anlamına gelir. Cinsin her dem yeşil olmasına işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Juniperus deltoides

Juniperus deltoides

Katran ardıcı

Juniperus (Ardıç)

Juniperus horizontalis

Yayılıcı ardıç