Juniperus (Ardıç)

Tanımı

Tek ya da iki evcikli çalı ya da ağaçlardır. Her dem yeşildirler. Kabuk incedir. Yapraklar iğnemsi ve serttir. Cins büyük ölçüde kuzey yarımküreye özgüdür. Bitki muhafazayı simgeler. İsa’nın doğumundan sonra Meryem, çevresinden gelen hakaretler nedeniyle Mısır’a kaçmak için yola koyulur. Peşinden gelenler nedeniyle bir ardıç ağacının arkasına saklanır. Normalde ağacın ince gövdesi ve küçük yaprakları Meryem’i gizlemek için genişler. Buna benzer biçimde Antikçağda ardıcın kötü ruhları ve büyüleri uzaklaştırdığına inanılırdı.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca genç kalan anlamına gelir. Cinsin her dem yeşil olmasına işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Juniperus deltoides

Juniperus deltoides

Katran ardıcı

Juniperus sabina

Juniperus sabina

Kara ardıç