Juncus tenageia (Kum kofası)

derleyen:

cins:

Bitkiler › Buğday takımı › Kofagiller › Kofa › Kum kofası

Asgari endişe (LC).

Rizomsuz, yığınsı ya da nadiren tek gövdeli tek yıllık bir bitkidir. Gövde 5 ila 35 cm uzunluğunda, dik ve genellikle üç gövde yapraklıdır. Yapraklar gövdeden daha kısa ve 0,5 ila 1 mm genişliğindedir. Çiçek kurulu bitkinin üst bölümünde, sıklıkla görece sıkı ve çiçekler tek başınadır. Çiçek örtüsü bölümleri kahverengi, yumurtamsı ila mızraksı, 2 ila 2,5 mm uzunluğunda, uzunlukları eşit ya da en dıştaki daha uzun, en dıştak sivri uçlu ve genellikle mukronat, içteki küt ya da sivrimsi uçludur. Kapsül çiçek örtüsü ile aynı uzunluktadır. Tohumlar 0,3 ila 0,4 mm uzunluğundadır.

Bitki doğal olarak Akdeniz havzası ve doğu Asya’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Sulak alanların kenarında görülür. İzmit ilçesinden kayıt bildirilmiş ancak henüz gözlemlenememiştir.

Dilimizde Kum kofası adı ile bilinmektedir.

Nisan ve temmuz ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.