Juncus (Kofa)

Tanımı

Çok yıllık rizomlu ya da tek yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Yapraklar, bitkinin geri kalanında olduğu gibi tüysüzdür. Cins dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir. Bitki uysallığı simgeler.

Etimoloji

Cins adı Latince saz anlamına gelir. Kökeni Latince jungere kelimesidir, bağlamak anlamına gelir. Bitkilerin bağ amacıyla kullanmasına atıftır.

Kocaeli’ndeki türler

Juncus tenageia

Juncus tenageia

Kum kofası

Juncus capitatus

Juncus capitatus

Topak kofa

Juncus bulbosus

Juncus bulbosus

Yumak kofa