İçeriğe geç

Juncus capitatus (Topak kofa)

Bitkiler › Buğday takımı › Kofagiller › Kofa › Topak kofa

Rizomsuz, yığınsı ya da tek gövdeli bir bitkidir. Gövde 1 ila 20 cm uzunluğunda ve tabanda birkaç yapraklıdır. Yapraklar dar, düz ila oluksudur ve kulakçık yoktur. Çiçek kurulu 1 ila 4 arası baş halinde, her bir baş iki adet yaprak benzeri bırahteli ve genellikle 5 ila 10 arası sayıda çiçeklidir. Dış çiçek örtüsü bölümleri 3 ila 4 mm uzunluğunda, yumurtamsı, sipsivri; iç çiçek örtüsü bölümleri daha kısadır. Başçık 0,2 ila 0,7 mm uzunluğunda ve iplikçiklerin yaklaşık iki katı uzunluğundadır. Ercik üç adettir. Kapsül 1,5 ila 2 mm uzunluğunda, açık ila koyu kırmızımsı kahverengi, oval ila küreseldir. Tohumlar 0,3 mm uzunluğundadır.

Bitki doğal olarak Avrasya ve kuzey Afrika’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Nemli çayırlar ve dere kenarında görülür. Gebze ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Topak kofa adı ile bilinmektedir.

Nisan ve haziran ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Juncus capitatus (Topak kofa) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/juncus-capitatus/ Erişim tarihi: 30 January 2023

Bir Yorum Yazın