İçeriğe geç

Isoetes histrix (Çim eğreltisi)

Bitkiler › Çimeğreltisi takımı › Çimeğreltisigiller › Çimeğreltisi › Çim eğreltisi

Yaprakları 3 ila 8 cm uzunluğundadır ve bunlar yaz aylarında dökülür. Isoetes durieui‘den yaprakların arasındaki büyük siyah pulların (bunlar her zaman mevcut olmayabilir) varlığı ve megasporların bir yüzeyinin kabarcıklı olması ile ayırt edilir. Gövde 3 lobludur. Yapraklar düz ya da silindirik, 0,5 ila 1 mm genişliğinde, koyu yeşil renkli ve parlaktır. Sporlar mayıs ve haziran aylarında olgunlaşır.

Bitki doğal olarak Avrupa ve kuzey Afrika’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Kış boyu su altında kalan kumlu ve çakıllı bölgelerde görülür. Gebze ilçesinden kayıt bildirilmiş ancak henüz gözlemlenmiştir.

Dilimizde Çimeğreltisi adı ile bilinmektedir.

Sporlar mayıs ve haziran ayları arasında olgunlaşır.

Deniz seviyesinden 800 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Isoetes histrix (Çim eğreltisi) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/isoetes-histrix/ Erişim tarihi: 6 February 2023

Bir Yorum Yazın