Isoetes histrix (Çim eğreltisi)

derleyen:

Tanımı

Yaprakları 3 ila 8 cm uzunluğundadır ve bunlar yaz aylarında dökülür. Isoetes durieui‘den yaprakların arasındaki büyük siyah pulların (bunlar her zaman mevcut olmayabilir) varlığı ve megasporların bir yüzeyinin kabarcıklı olması ile ayırt edilir. Gövde 3 lobludur. Yapraklar düz ya da silindirik, 0,5 ila 1 mm genişliğinde, koyu yeşil renkli ve parlaktır. Sporlar mayıs ve haziran aylarında olgunlaşır.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Avrupa ve kuzey Afrika’da yayılış gösterir. [HaritaSinonimlerHerbaryum] Kış boyu su altında kalan kumlu ve çakıllı bölgelerde görülür. Gebze ilçesinden kayıt bildirilmiş ancak henüz gözlemlenmiştir. Sporlar mayıs ve haziran ayları arasında olgunlaşır. Deniz seviyesinden 800 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Türkçe adları

Dilimizde çimeğreltisi adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca yıl boyu anlamına gelir. Cinse bağlı bazı türlerin yılın tamamında genel görünümlerini korumalarına işaret eder. Tür adı ise Latince kılçıklı anlamına gelir. Yaprakların kenarındaki diken benzeri yapılara işaret eder.