Site icon Kocaeli Bitkileri

Isoetes gymnocarpa (Güdük çimeğreltisi)

Isoetes subinermis

Isoetes subinermis

Tanımı

Halihazırda bazı kaynaklarda Isoetes subinermis adı ile geçmektedir. Yaprakları 5 ila 15 cm uzunluğunda ve diktir. Yaprak tabanları nadiren siyah renkli ve boynuzludur. Kenarlarında diken benzeri yapılar görülmez. Yapraklar 4 ila 50 arası sayıda, ortasından itibaren kıvrık, düz ya da silindirik, 2 mm genişliğinde, koyu yeşil renkli ve parlaktır. Spor torbaları ile yapraklar genellikle aynı dönemde belirir. Megasporlar 600 ila 800 arası mikronludur. Bunlar belirgin bir biçimde çukur çukurdur.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak batı Akdeniz havzasında yayılış gösterir. [HaritaSinonimler] Kış boyu su altında kalan kumlu ve çakıllı bölgelerde görülür. Gebze ilçesinden kayıt bildirilmiş ancak henüz gözlemlenmiştir. Sporlar mayıs ve temmuz ayları arasında olgunlaşır. Deniz seviyesinden 800 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Türkçe adları

Dilimizde güdük çimeğreltisi adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca yıl boyu anlamına gelir. Cinse bağlı bazı türlerin yılın tamamında genel görünümlerini korumalarına işaret eder. Tür adı ise Yunanca çıplak meyve anlamına gelir. Türün meyve yapısına işaret eder.

Exit mobile version