Isoetes (Çimeğreltisi)

Tanımı

Sucul ya da karasal çok yıllık otlardır. Gövdeler kormus benzeri ve 2 ila 3 lobludur. Yapraklar silindirik ya da düz ve şeritsi, tepeye doğru sivrilme eğilimindedir. Yaprak tabanı kaşıksıdır. Dil kırılgan ve üçgensidir. Sporangia küresel ya da dikdörtgensi ve tektir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca yıl boyu anlamına gelir. Cinse bağlı bazı türlerin yılın tamamında genel görünümlerini korumalarına işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Isoetes subinermis

Isoetes gymnocarpa

Güdük çimeğreltisi

Isoetes durieui

Isoetes durieui

Petek çimeğreltisi

Isoetes histrix

Isoetes histrix

Çimeğreltisi