Isoetaceae (Çimeğreltisigiller)

Özet

Isoetaceae (Çimeğreltisigiller) genelde sucul habitatlarda görülen ve spor yoluyla çoğalan bitkilerden oluşan bir ailedir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Isoetales

Çimeğreltisi takımı

Tanımı

Isoetaceae (Çimeğreltisigiller) sucul ya da yarı sucul bitkilerden oluşan bir ailedir. Kazık kök iki ya da üç loblu, neredeyse küresel ila yatay olarak iğ şeklinde ve mantarımsıdır. Yapraklar birkaç adet ila çok sayıda, dik ila yayılıcı, düz ila kıvrık, 1 ila 100 cm uzunluğunda, dilsi üçgensi ila şeritsi ve zarsıdır. Sporangia yumurtamsı ila elipsoit ya da dikdörtgensi, 3 ila 15 mm uzunluğunda ve duvarları pigmentsiz ya kahverengi bezeli ila tamamen kahverengidir. Megasporlar beyaz, gri ya da siyah renkli, küresel, çoğunlukla 300 ila 700 µm çapındadır. Mikrosporlar grimsi ya da kahverengimsi, böbreksi, çoğunlukla 20 ila 50 µm çapında ve pürüzsüz ya da dikenli, kabarcıklı ya da çıkıntılı yüzeylidir.

Bazı türler, kalıcı göllerde, göletlerde, akarsularda, haliçlerde veya bataklıklarda ya da sürekli ıslak toprakta yetişen batık veya su altında kalan su bitkileridir. Diğerleri ise yaşadıkları birikintiler ve dereler kurudukça uyku moduna geçen geçici su bitkileridir. Birkaçı da mevsimsel karasallardır ve ilkbaharda toprak ıslak hale geldiğinde aktif olarak büyürler. Olgun, kuru megasporların dokusu ve boyutu genellikle tanımlama için gereklidir. Aile neredeyse dünyanın tamamında yayılış göstermektedir. [Cinsler]

Etimoloji

Aile adını, Isoetes cinsinden almaktadır.

Kocaeli’ndeki cinsler

Isoetaceae (Çimeğreltisigiller)

Isoetes

Çimeğreltisi