Iris (Süsen)

Tanımı

Rizomlu ya da soğanlı çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Gövde belirsiz ya da iyi gelişmiştir. Yapraklar çoğunlukla tabanda, düz, kılıçsı, dört köşeli ya da silindiriktir. Cins kuzey yarımküreye özgüdür.

Etimoloji

Cins adını Iris’ten almıştır. Hesiodos, Iris’in gökkuşağını simgelediğini, bu nedenle yer ile gök ya da diğer bir deyişle tanrılar ile insanların arasında bir köprü görevi gördüğünü kaydetmektedir. Doğallıkla Iris, tıpkı Hermes gibi tanrıların habercisidir. Çoğunlukla Hera’nın sürdüğü at arabasının arkasında oturur bir biçimde resmedilmiş olan İris, birçok primitif kavimde görülen, gökkuşağının cennetle yeryüzü arasında bir iletişim görevi üstlendiği yönündeki inanışın kişiselleştirilmiş halidir. Çiçeklerinin yoğun renk varyasyonuna sahip olması nedeniyle gökkuşağı ile ilişkilendirmiştir.

Tarihi

Türkiye’de süsen çiçekleri sıklıkla mezarlara (Çoğunlukla Iris germanica) dikilir. Antik Yunanda tanrıların habercisi olan Iris’in vefat etmiş kadınların ruhlarına öteki dünyada rehberlik ettiğine inanılır ve bu nedenle özellikle hanımların mezarlarına dikilirdi. Juno’nun sembolüdür. Bitki duygusuzluğu simgeler.

Kocaeli’ndeki türler

Iris suaveolens

Iris suaveolens

Bodur süsen

Iris pseudacorus

Iris pseudacorus

Bataklık süseni