Iridaceae (Süsengiller)


Dolaşım

BitkilerKuşkonmaz takımı › Süsengiller

Genel bilgiler

Rizom, kormus ya da soğanlı otlardan oluşan bir ailedir. Yapraklar genellikle kılıç gibidir. Tamamı geofitlerden oluşan bir ailedir. Aileye bağlı türlerin büyük bölümü dünyanın genelinde süs bitkisi olarak hayli popülerdir. Aile ayrıca Crocus sativus (safran) gibi ekonomik değeri yüksek türü de ihtiva eder. Cinse adını veren süsenin yanı sıra, çiğdem, dibitatlı, kılıçotu gibi cinsler de bu aile içinde yer almaktadır.

Aile anahtarı

Rizomlu, kormuslu ya da soğanlı bitkilerden oluşan bir ailedir. Yapraklar genellikle kılıç formundadır. Çiçek örtüsü iki sıralı, iç ve dış bölümler benzer ya da farklı ya da çiçek örtüsü bir simetrilidir. Ercik 3 adettir ve dış çiçek örtüsü bölümlerine karşılıklıdır. Yumurtalık altdurumlu ve çok tohumtaslaklıdır. Boyuncuk 3 loblu, dalları düz ya da bölünmüş, taç yaprak benzeri ya da değildir. Tohumlar küresel ila elipsoit ya da armut biçimli, köşeli ila düz, kanatlı ya da kanatsız, strofiyolat ya da değildir.

1. Çiçek örtüsü bir simetrilidir; çiçek kurulu başakta ya da gelişmiş gövde üzerindedir 6. Gladiolus (Kılıçotu)
1. Çiçek örtüsü çok simetrilidir; çiçek kurulu düzensiz dallı ya da tek çiçeklidir; gövde gelişmiş ya da gelişmemiştir
 2. Çiçek örtüsü bölümleri uzunlukları eşit ya da eşit olmayan kupa ya da huni biçimli; boyuncuk dalları taç yapraksı değildir
  3. Çiçek örtüsü tüpü 1 cm’den daha kısadır 5. Romulea (Bodurçiğdem)
  3. Çiçek örtüsü tüpü 3 cm’den daha uzundur 4. Crocus (Çiğdem)
 2. Çiçek örtüsü bölümleri iki belirgin sıra halinde, dıştakilerin ayası düz aşağı kıvrık ya da yayık; boyuncuk dalları taç yapraksı dır
  4. Anakök rizom, soğan ya da yumrudur; çiçek örtüsü tüpü mevcuttur; yapraklar çeşitli formdadır
   5. Anakök rizom ya da soğandır; yapraklar çeşitli formda ancak dört köşeliyse ağsı lifli soğan gömleğiyle birleşmiştir; çiçekler çeşitli renklerdedir; yumurtalık üç bölümlüdür 1. Iris (Süsen)

Literatür

Genera Plantarum 57. 1789. Juss.