İçeriğe geç

Inula thapsoides (Kanatlı andızotu)

Bitkiler › Papatya takımı › Papatyagiller › Yolotu › Kanatlı andızotu

Nadir bitki.

45 ila 150 cm büyüyebilir. Gövde dik, yapraksı, zaman zaman kanatlı ve yayılıcı kahverengi seyrek tüylüdür. Yapraklar ters mızraksı, 14 ila 18 cm uzunluğunda ve 1,5 ila 4 cm genişliğinde, tepede sivri, tabanda daralıcı, kenarları dişli, her iki yüzeyde de yumuşak seyrek tüylü, zaman zaman alt yüzeyde damarlar belirgindir. Çiçek başları ters konik, disk şeklinde, yaprak koltuklarında kısa saplarda 6 ila 10 arası yoğun kümeler halindedir. İnvolukrum yaklaşık 0,75 cm genişliğindedir. Filariler kiremit dizilişli ve 4 ila 5 arası sıralıdır. Dıştaki filari mızraksı,, içteki ise şeritsi mızraksıdır. Dişi çiçekler birkaç adet, tüpsü ve involukrumdan kısadır. Disk çiçekleri 5 ila 6 mm uzunluğundadır. Kapçık 2,5 mm uzunluğunda ve tüysüzdür. Sorguç kahverengimsi, 5 ila 7 mm uzunluğundadır.

Bitki doğal olarak doğu Avrupa ile İran arasında kalan bölgede yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler]

Yamaçlar ve orman açıklıklarında görülür. Başiskele ilçesinden kayıt bildirilmiş ancak henüz gözlemlenememiştir.

Dilimizde Kanatlı andızotu adı ile bilinmektedir.

Temmuz ve ağustos ayları arasında çiçek açar.

900 ila 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Inula thapsoides (Kanatlı andızotu) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/inula-thapsoides/ Erişim tarihi: 6 February 2023

Bir Yorum Yazın