Site icon Kocaeli Bitkileri

Inula ensifolia (Kılıç andızı)

Inula ensifolia

Inula ensifolia: 21/06/2017; Kocaeli Kent Ormanı; 354 m.; çayır. © Hüseyin Cahid Doğan

Kılıç andızotu


Anahtar kelimeler: Süs bitkisiAvrupa-Sibirya elementi.

Dolaşım

Bitkiler › Papatya takımı › Papatyagiller › Andızotu › Kılıç andızotu

Dağılımı

Bitki doğal olarak Avrupa, Rusya ve Kafkasya’da yayılış gösterir.

Genel bilgiler

12 ila 25 cm büyüyebilir. Rizomludur. Gövde yatık, genellikle dalsız ve başlangıçta seyrek tüylüdür. Yapraklar mızraksı, sapsız, tepede sivridir. Çiçek başları tek ya da nadiren 2 ila 3 arası sayıdadır. İnvolukrum 1,5 ila 2 cm genişliğindedir. Filariler kiremitsi dizilişli ve dıştakiler şeritsidir. Dilsi çiçekler 35 ila 40 arası sayıdadır. Kapçık tüysüzdür. Sorguç kahverengimsi beyaz renklidir. Popüler bir süs bitkisidir. Güneşli bölgeleri ve geçirgen toprakları tercih eder.

Gözlem

Yamaçlar ve orman açıklıklarında görülür. İzmit ilçesinde gözlemlenmiştir.

Yaygın adları

Kılıç andızı.

Çiçek zamanı

Haziran-Ağustos ayları.

Yükseklik

300-1100 metre arası.

Etimoloji

Cins uğruna doğu ile batı arasındaki ilk çok uluslu savaşın yapıldığı Hellen’in (Ἑλένη) adını taşımaktadır. Plinius, çiçeğin Hellen’in gözyaşlarının toprağa düştüğü yerden çıktığını ifade etmektedir. Hellen’in efsanevi güzelliğinden kinaye, bitkiden elde edilen krem, Roma’da gençleştirici ve güzelleştirici olarak kullanılmıştır. Tür adı Latince “kılıç yapraklı” anlamına gelir. Yaprakların şekline işaret eder. Özgün tanımda bu “foliis linearibus acuminatis” olarak belirtilmiştir.

Hellen, antik çağ yazınının en popüler karakterlerinden biridir. Homeros’un İliada ve Odysseia adlı eserleri dışında, Aristofanes, Marcus Tullius Cicero, Publius Vergilius Maro, Euripides, vb. antik çağ yazarı Hellen ve onun etrafında şekillenen efsane hakkında yazmıştır. Buna göre, Sparta Kralı Menalaos’un karısı olan Hellen ile Troia kralı Priam’ın oğlu Paris birbirlerine âşık olurlar ve gizlice Troia şehrine kaçarlar. Bu durum üzerine Menalaos’un abisi Agamemnon önderliğindeki Aka ittifakı Troia şehrine saldırır ve on yıl süren savaş sonunda şehri ele geçirerek tahrip ederler. Hellen, Menalaos ile Sparta’ya geri dönmek zorunda kalır. Sağ kalan Troialılar ise denizi geçerek İtalya yarımadasına geçerler, bu kafilenin torunları Roma Krallığını kurarlar.

Fotoğrafları

Literatür

Species Plantarum 2: 883. 1753. L.

Exit mobile version