Iberis (Hünkârbeğendiotu)

Tanımı

Tek, iki ya da çok yıllık otlardır. Çiçekler beyaz, gül ya da leylak renklidir. Tüysüz ya da basit beyaz tüylüdürler. Yapraklar basit ya da az teleksi ve sıklıkla etsidirler. Çiçekler salkım ya da tepede yalancı şemsiye halindedir. Çanak yapraklar kesecikli değildir. Cins Avrasya’ya özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca İberya, İspanya anlamına gelir. Cinse ait çok sayıda türün İber yarımadasında görülmesine işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler