Hypochaeris radicata (Domuzotu)

Tanımı

15 ila 85 cm büyüyebilir. Yapraklar 20 cm büyüyebilir, loblu, tüyle kaplıdır ve kazık kök etrafında bir rozet oluştururlar. Çatallı gövdeler sarı çiçek başları taşır. Bitki kesildiğinde sütlü bir özsu akar. Taban yaprakları ters mızraksı, az teleksi, kirpikli ve bazen de dişlidir. Yaprakların hem altı hem de üstü beyaz tüylerle kaplıdır. Her yaprakta belirgin merkezi bir damar görülür. Çiçek sapları tüysüz, az da olsa dallanmıştır. Çiçek sapları boyunca birkaç almaşlı dizilişli yaprak görülür ve bunlar küçüktür. Her çiçek başı 20 ila 30 arası sarı dilsi çiçekçik barındırır ve disk çiçekleri yoktur. Bunların dışında 5 küçük diş görülür.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Avrupa’da yayılış gösterir ancak günümüzde dünyanın büyük bölümüne yayılmıştır. [HaritaSinonimlerHerbaryum] Çalılık, orman açıklıkları ve kumsallarda görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir. Nisan ve ekim ayları arasında çiçek açar. Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Türkçe adı

Dilimizde domuz otu adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca domuzun altında anlamına gelir. Cinsin domuzlar tarafından sevilerek tüketilmesine işaret eder. Tür adı Latince köklü anlamına gelir. Bitki kazık kök sistemine sahiptir. İkili adlandırma öncesi adı “Hieracium longis radicatum”dur.

Gıda

Salata olarak tüketilebilir. Kök ve yaprakları tüketilir. Olgun yapraklar yenilebilir değildir. Kökü kavrulup öğütülerek kahve ikamesi olarak içilir.

Dikkat

Fotoğrafları