Hypochaeris (Dağmarulu)

Özet

Hypochaeris (Dağmarulu) Taraxacum ve Leontodon cinslerine hayli yakındır ve bu nedenle teşhisi güç bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Asterales

Papatya takımı

Asteraceae

Papatyagiller

Tanımı

Hypochaeris (Dağmarulu) genellikle 10 ila 60 cm büyüyebilen, kazık köklü tek, iki ya da çok yıllık ve genellikle sıkapoz otlardan oluşan bir cinstir. Gövde 1 ila 15 adet, dik, dallı ya da dalsız ve tüysüzce ya da kabaca kıllıdır. Yaprakların tamamı tabanda, saplı ya da sapsız, ters mızraksı ila dikdörtgensi ya da eliptik ve kenarları düz ya da dişli ila teleksi lobludur. Çiçek gövdesi basit ya da seyrek biçimde dallı ve genellikle yapraksızdır. Kömeçler tek ya da gevşek bir küme halindedir. Yapraklar yumurtamsı ila dikdörtgensi kaşıksı, kenarları düz ya da dişlidir. Çiçek başları dalların ucunda tektir. İnvolukrum silindirik çan biçiminde ve 5 ila 20 mm çapındadır. Filariler 3 ila 4 sıra halinde 20 ila 30 adet, uzunlukları farklı, şeritsi-mızraksı ve çıplak ya da kabaca kıllıdır.

Çiçek tablası düz ve hafifçe çukurludur. Çiçekçikler 20 ila 100 adet olup taç genellikle sarı ya da turuncu, zaman zaman ise grimsi yeşil ya da beyaz renklidir. Kapçık tek ya da iki biçimde, tamamı gagalı ya da sadece içtekiler gagalı, genellikle kahverengi ila altın sarısı, elipsoit ila mekiksi ve 5 ya da 10 kabarık çizgilidir. Sorguç kalıcı ve 40 ila 60 adet beyaz renkli kıllıdır. Cins özellikle Güney Amerika olmak üzere Avrasya ve Kuzey Afrika’ya özgüdür ancak günümüzde Kuzey Amerika ve Avustralya’ya da dağılmıştır. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca domuzun altında anlamına gelir. Cinsin özellikle yavru domuzlar tarafından sevilerek tüketilmesine işaret eder.

Anahtar

1. Filariler çıplak, düzenli biçimde kiremitsi

2. Çok yıllık, kısa ve etli köklü rizomlu; gövde sağlam ve genellikle 25 cm’den daha uzun 1. radicata

2. Tek yıllık, ince kazık köklü; gövde ince ve genellikle 25 cm’den daha kısa 2. glabra

Kocaeli’ndeki türler