Hypochaeris (Dağmarulu)

Tanımı

Tek ya da çok yıllık otlardır. Yaprakların tamamı tabandadır. Çiçek gövdesi basit ya da seyrek biçimde dallı ve genellikle yapraksızdır. Yapraklar yumurtamsı ila dikdörtgensi kaşıksı, kenarları düz ya da dişlidir. Çiçek başları dalların ucunda tektir. İnvolukrum silindirik çan biçimindedir. Çiçekler sarı ya da turuncuya yakın renktedir. Cins özellikle güney Amerika olmak üzere Avrasya ve kuzey Afrika’ya özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca domuzun altında anlamına gelir. Cinsin domuzlar tarafından sevilerek tüketilmesine işaret eder.

Anahtar

1. Filariler çıplak, düzenli biçimde kiremitsi

2. Çok yıllık, kısa ve etli köklü rizomlu; gövde sağlam ve genellikle 25 cm’den daha uzun 1. radicata

2. Tek yıllık, ince kazık köklü; gövde ince ve genellikle 25 cm’den daha kısa 2. glabra

Kocaeli’ndeki türler