İçeriğe geç

Hypnum cupressiforme (Oraklı)

Bitkiler › Oraklı takımı › Oraklıgiller › Oraklı › Oraklı

Kara yosunları.

Paslı yeşil, sarı yeşil ila soluk yeşil renkli, 2 ila 10 cm uzunluğunda, geniş yayılışlı bir türdür. Dallar düzensiz ve sürgünler 2 cm uzunluğunda, yapraklar kavisli ve 1 ila 2 mm uzunluğundadır. Damar yoktur ya da da çok kısa ve çifttir. Sürgünler yeşil renklidir. Seta kırmızımsı kahverengi, 1 ila 3 cm uzunluğundadır. Kapsül kırmızımsı kahverengi, silindirik ve hafifçe kavisli, 2,5 mm uzunluğundadır. Kapak gagalıdır. Bitki için oraklı adı önerilmiştir.

Bitki dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir. [Harita]

Ağaç gövdesi ve kayalıklarda görülür. İzmit ilçesinde gözlemlenmiştir.

Doğan, Hüseyin (2022). Hypnum cupressiforme (Oraklı) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/hypnum-cupressiforme/ Erişim tarihi: 30 January 2023

Bir Yorum Yazın