Hyparrhenia (Damsazı)

Tanımı

Tek ya da çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Rizom mevcut değil ya da kısa ya da uzatılmıştır. Saplar dik ya da dirseksi yükselici ya da yatıktır. Yaprak ayası düz ve dardır. Dil kuruzarsıdır. Çiçek kurulu bileşik salkım halindedir. Cins dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca erkek altta anlamına gelir. Cinsin erkek çiçeklerinin erselik çiçeklerin altında bulunmasına işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Hyparrhenia hirta

Hyparrhenia hirta

Dam sazı