Hyoseris (Semirten)

Tanımı

Tek ya da çok yıllık otlardır. Yaprakların tamamı tabandadır. Çiçek gövdeleri tek çiçek başı taşır. İnvolukrum silindirik çan biçimlidir. Çiçekler sarı renkli ve sıklıkla alt yüzeyleri mor şeritlidir. Cins Akdeniz havzasına özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca domuz hindibası anlamına gelir. Cinsin hem hoş olmayan kokusuna hem de domuzlar tarafından sevilerek tüketilmesine işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler