Hydrocharis (Kurbağazehiri)

Tanımı

Yüzücü ve iki evcikli çok yıllık bitkilerden oluşan bir cinstir. Gövde kısa ve sitolonludur. Yapraklar tabanda ve saplıdır. Erkek sıpata saplı ve 1 ila 4 arası çiçekli; dişi sıpata sapsız ve tek çiçeklidir. Taç yapraklar çanak yapraklardan çok daha büyüktür. Cins Avrasya ve Afrika’ya özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca su güzeli anlamına gelir. Cinsin sucul karakterine ve çiçeklerinin göz alıcılığına işaret eder. Cinsin Türkçe adı olan kurbağa zehri, cinse bağlı Hydrocharis morsus-ranae’den çıkarılmış gibi gözüküyor, ancak zehir kelimesinin bağlantısı açık değildir.

Kocaeli’ndeki türler