Hydrocharis (Kurbağazehiri)

Özet

Hydrocharis (Kurbağazehiri), durgun ya da yavaş akan sularda yaprakları ile halı oluşturan sucul bitkilere sahip bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Alismatales

Kurbağakaşığı takımı

Hydrocharitaceae

Kurbağazehirigiller

Tanımı

Hydrocharis (Kurbağazehiri), yüzücü ve bir evcikli çok yıllık bitkilerden oluşan bir cinstir. Rizom görülmez, gövde kısa ve sitolonludur. Gövdeler yüzücü ya da suda asılı, köklü ya da köksüz ve dalsızdır. Yapraklar tabanda, yüzücü ya da batık ve saplıdır. Yaprak ayası yumurtamsı, dairesel ya da böbreksi, kenarları düz ve beşten fazla kavisli damarlıdır. Erkek sıpata saplı ve 1 ila 4 arası çiçekli; dişi sıpata sapsız ve tek çiçeklidir. Çiçekler tek eşeylidir. Erkek (staminate) ve dişi (pistillate) çiçekler farklı bireylerde bulunmaktadır. Çiçek durumu tek çiçekli ya da talkım halinde, sapsız ya da kısa saplıdır. Ercik 6 ila 12 adettir. Taç yapraklar beyaz ya da pembemsi renkli olup çanak yapraklardan çok daha büyüktür. Meyve küresel, pürüzsüz ya da kabarık çizgili olup düzensiz biçimde açılır. Tohumlar elipsoit, minikçe sivilceli ya da kaba pürüzlüdür. Cins Avrasya ve Afrika’ya özgüdür. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca su güzeli anlamına gelir. Cinsin sucul karakterine ve çiçeklerinin göz alıcılığına işaret eder. Cinsin Türkçe adı olan kurbağa zehri, cinse bağlı Hydrocharis morsus-ranae’den çıkarılmış gibi gözüküyor, ancak zehir kelimesinin bağlantısı açık değildir.

Kocaeli’ndeki türler

Hydrocharis (Kurbağazehiri)

Hydrocharis morsus-ranae

Kurbağazehiri