Humulus (Şerbetçiotu)


Plantae

Bitkiler


Rosales

Gül takımı


Cannabaceae

Kenevirgiller

Şerbetçiotu

Humulus

Humulus (Şerbetçiotu) hakkında genel bilgiler.

Tırmanıcı çok yıllık otlardır. Yapraklar karşılıklı dizilişli, basit, derin loblu ya da düz ve dişlidir. Çiçek kurulu sarkık, erkek çiçekler büyük ve dallı, dişi çiçekler kozalak benzeri bir başak halindedir. Cins kuzey yarımküreye özgüdür. Bitki adaletsizliği simgeler.

Cins adı Sarmatça şerbetçiotu anlamına gelir. Etimolojik köken açık değildir ve Latinceye bu kaynaktan geçmiş olması yüksek ihtimaldir. Cins adının Hint İran kaynaklı inançlarda Haoma adı verilen tanrısal bitkiden türetilmiş olması muhtemeldir.

Kocaeli’ndeki türler