Hordelymus (Odunarpası)

BitkilerBuğday takımıBuğdaygiller › Odunarpası

Yığınsı çok yıllık bitkilerdir. Çiçek durumu dik ya da sarkık, sert eksenli ve sıkı bir başak benzeri salkımdır. Başakçıklar genellikle her bir eksen düğümünde üç adet, tamamı saplı, merkezdeki erselik ya da erkek, yanal olanlar erselik ve 1 ila 2 çiçekçikli ve olgunlaşma zamanı dışkavuzların üzerinde ayrılıcıdır. Dışkavuz şeritsi-mızraksı, tabanda kaynaşık ve kademeli olarak dik ve pürüzlü bir kılçığa doğru incelir. İçkavuz mızraksı, derimsi, uca doğru pürüzlü ve pürüzlü bir kılçığa doğru incelir.