Site icon Kocaeli Bitkileri

Holosteum (Şeytanküpesi)

Özet

Holosteum (Şeytanküpesi) pembe ve beyaz renkli çiçekler açan ve istilacı potansiyeli yüksek olan türleri barındıran bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Caryophyllales

Karanfil takımı

Caryophyllaceae

Karanfilgiller

Tanımı

Holosteum (Şeytanküpesi) Cerastium cinsi ile oldukça yakındır. Tek yıllık bitkilerden oluşan bir cinstir. Kökleri ve gövdeleri incedir. Gövdeler dik ila yükselici, basit ya da dallı ve silindiriktir. Yapraklar tabanda rozet oluşturur ve saplı ya da sapsızdır. Yaprak ayası tek damarlı, ters mızraksı ila kaşıksı ya da eliptik ila yumurtamsı, hafifçe etli ve sivri uçludur. Çiçek durumu terminal ve şemsiye biçimli talkımlar halindedir. Bırahteler küme halinde ve kuruzarsı kenarlı yapraksıdır. Çiçek sapı çiçeklenme döneminden sonra kıvrılır ve meyve zamanı dik hale gelir. Çiçekler erselik ya da tek eşeyli ve dişidir. Çanak yapraklar beş adet, serbest, yeşil renkli, mzıraksı ila yumurtamsı, otsu, beyaz kuruzarsı kenarlı ve sivri ila küt uçludur. Kulakçık görülmez.

Taç yapraklar beş adet, beyaz ya da pembe renkli ve pençelidir. Ercik 3 ila 5 adettir ve yumurtalığın tabanından çıkmaktadır. İplikçik neredeyse tabana kadar serbesttir. Boyuncuk 3 adet ve çomaksı ila ipliksidir. Tepecik 3 adettir. Kapsül yumurtamsı ila silindirik olup 6 kıvrık tırtık tarafından açılmaktadır. Tohumlar kapsül başına 35 ila 60 adet, turuncu ila kahverengi, dikdörtgensi, kalkansı ve sivilcelidir. Cins Avrupa, Batı Asya ve Kuzey Afrika’da yayılış gösterir ancak günümüzde dünyanın büyük bölümüne dağılmıştır. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca boş gövde anlamına gelir ve bu bağlamda cinsin hayli kırılgan olan gövde yapısına işaret eder. Dilimizdeki karşılığı olan şeytanküpesi ile Holosteum umbellatum’un kapsüle dönen çiçek saplarının aşağı doğru eğilmesi kastediliyor gibi gözüküyor.

Kocaeli’ndeki türler

Holosteum umbellatum

Şeytanküpesi

Exit mobile version