Holosteum (Şeytanküpesi)

Tanımı

Cerastium cinsi ile oldukça yakındır. Tek yıllık bitkilerdir. Kökleri ve gövdeleri incedir. Gödveler dik ila yükselicidir. Çiçekler basit şemsiyeler halinde ve 5 boyuncukludur. Çanak yapraklar beş adettir ve oldukça belirgindir. Kulakçık görülmez. Taç yapraklar beş adet olup beyaz ile pembe tonlarındadır. Cins Avrasya ve Afrika’da yayılış gösterir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca boş gövde anlamına gelir. Cinsin hayli kırılgan olan gövde yapısına işaret eder. Dilimizdeki karşılığı olan şeytanküpesi ile Holosteum umbellatum’un kapsüle dönen çiçek saplarının aşağı doğru eğilmesi kastediliyor gibi gözüküyor.

Kocaeli’ndeki türler

Holosteum umbellatum

Holosteum umbellatum

Şeytanküpesi