İçeriğe geç

Hieracium pannosum subsp. bornmuelleri (Pala şahinotu)

Bitkiler › Papatya takımı › Papatyagiller › Şahinotu › Pala şahinotu

Endemik.

20 ila 65 cm büyüyebilir. Gövdede çok sayıda yıldızsı tüy görülür ve yoğun biçimde sorguçsu tüylerle ülgerlidir. Yapraklar 6 ila 25 arası sayıda, 4 ila 15 cm uzunluğunda, 1,5 ila 4 cm genişliğinde, tabandan yukarı doğru gidildikçe boyları kısalma eğiliminde, dikdörtgensi ters mızraksı ya da eliptik, çoğunlukla sivri uçlu, kenarları dişli, sarılıcı bir tabanda doğru daralıcı ve uzun sorguçsu tüylerle yünlüdür. Çiçek başı 1 ila 20 arası sayıda, çiçek kurulu sapı 20 cm uzunluğunda, 1 ila 3 arası sayıda şeritsi ya da mızraksı bırahtelidir ve bunlar da uzun sorguçsu tüylerle kaplıdır. İnvolukrum 12 ila 18 mm uzunluğundadır. Filariler şeritsi mızraksı, küt ya da sivri uçlu, birkaç yıldızsı tüylü ve uzun sorguçlu tüylerle yünlüdür. Dilsi çiçekler çıplaktır. Kapçık 4 ila 4,5 mm uzunluğunda, soluk kahverengi ya da koyu mor renklidir.

Bitki doğal olarak sadece Türkiye’de yayılış gösterir. Kafkasya’da da görülebileceği düşünülmektedir ancak henüz Türkiye dışından rapor edilmemiştir. [Harita|Sinonimler]

Orman açıklıkları, çayırlar ve kayalık yamaçlarda görülür. Başiskele ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Pala şahinotu adı ile bilinmektedir.

Haziran ve ağustos ayları arasında çiçek açar.

500 ila 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Hieracium pannosum subsp. bornmuelleri (Pala şahinotu) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/hieracium-pannosum-subsp-bornmuelleri/ Erişim tarihi: 6 February 2023

Bir Yorum Yazın