İçeriğe geç

Hieracium pannosum subsp. bornmuelleri (Pala şahinotu)

Pala şahinotu


Anahtar kelimeler: Endemik.

Dolaşım

Bitkiler › Papatya takımı › Papatyagiller › Şahinotu › Pala şahinotu

Dağılımı

Bitki doğal olarak sadece Türkiye’de yayılış gösterir. Kafkasya’da da görülebileceği düşünülmektedir ancak henüz Türkiye dışından rapor edilmemiştir.

Genel bilgiler

20 ila 65 cm büyüyebilir. Gövdede çok sayıda yıldızsı tüy görülür ve yoğun biçimde sorguçsu tüylerle ülgerlidir. Yapraklar 6 ila 25 arası sayıda, 4 ila 15 cm uzunluğunda, 1,5 ila 4 cm genişliğinde, tabandan yukarı doğru gidildikçe boyları kısalma eğiliminde, dikdörtgensi ters mızraksı ya da eliptik, çoğunlukla sivri uçlu, kenarları dişli, sarılıcı bir tabanda doğru daralıcı ve uzun sorguçsu tüylerle yünlüdür. Çiçek başı 1 ila 20 arası sayıda, çiçek kurulu sapı 20 cm uzunluğunda, 1 ila 3 arası sayıda şeritsi ya da mızraksı bırahtelidir ve bunlar da uzun sorguçsu tüylerle kaplıdır. İnvolukrum 12 ila 18 mm uzunluğundadır. Filariler şeritsi mızraksı, küt ya da sivri uçlu, birkaç yıldızsı tüylü ve uzun sorguçlu tüylerle yünlüdür. Dilsi çiçekler çıplaktır. Kapçık 4 ila 4,5 mm uzunluğunda, soluk kahverengi ya da koyu mor renklidir.

Gözlem

Orman açıklıkları, çayırlar ve kayalık yamaçlarda görülür. Başiskele ilçesinde gözlemlenmiştir.

Yaygın adları

Pala şahinotu.

Çiçek zamanı

Haziran-Ağustos ayları.

Yükseklik

500-1600 metre arası.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca “şahin” anlamına gelir. Bitki ile beslenen şahinlerin görme yeteneklerini bitkiden aldıklarına inanılmasına atıfta bulunur. Plinius şöyle der: “Bu bitki “hieracion” olarak bilinir, çünkü şahinler görüşlerini keskinleştirmek için bitkinin suyunu gözlerine serperler”. Tür adı Latince “keçe ile kaplı” anlamına gelir. Türün yaprak ve gövdesinin yoğun uzun sorguçsu tüylerle kaplı olmasına işaret eder. Alttür adı Latince “Joseph Friedrich Nicolaus Bornmüller’a” anlamına gelir. 6 Şubat 1862 – 19 Aralık 1948 tarihleri arasında yaşamış Alman bitki bilimci. Anadolu’nun bitki çeşitliliği üzerine çalışmıştır. Taksonu da ilk defa o toplamıştır.

Fotoğrafları

Literatür

Reichenbach, Icon. Fl. Germ. Helv. 19(2): 115. 1907. (Freyn) Murr & Zahn

Bir Yorum Yazın