Hesperocyparis (Batı servisi)

Özet

Hesperocyparis (Batı servisi) Amerika kıtasına özgü olmakla birlikte diğer bölgelerde de yaygın olarak peyzaj alanlarına dikilen bitkileri barındıran bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Cupressales

Servi takımı

Cupressaceae

Servigiller

Tanımı

Hesperocyparis (Batı servisi) 40 metreye kadar boylanabilen iri çalılardan ya da çok gövdeli tek evcikli ağaçlardan oluşan bir cinstir. Erken dönemde çoğunlukla piramit biçimlidirler. Kabuk gri ve lifli olup lifli şeritler halinde dökülmektedir. Ya da gri ila kırmızımsı kahverengi ve derimsi olup küçük plakalar halinde dökülmektedir. Genç sürgün ya da dallar genellikle silindirik ya da zaman zaman dört köşeli ya da düzdür. Yapraklar karşılıklı dizilişli, pul benzeri, yakınsak olarak üst üste binici ve üst üste yaslanıcıdır. Polen kozalağı terminal, 2,5 ila 6 mm uzunluğunda, 1 ila 3 mm çapında ve genellikle sarı renklidir. Tohum kozalağı 1 ila 5 cm uzunluğunda, odunsu, küresel ya da silindiriktir ve ikinci yılında olgunluğa erişir. Kozalak pulları 6 ila 12 adet, kalkansı ve bitişiktir. Kozalak başına 60 ila 150 tohum bulunur. Tohumlar düz ve iki kanatlıdır. Cins Orta Amerika’ya özgüdür ancak günümüzde dünyanın büyük bölümüne dağılmıştır. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca batı servisi anlamına gelir. Cinsin Amerika kıtasına özgü olmasına işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Hesperocyparis arizonica

Hesperocyparis arizonica

Arizona servisi

Hesperocyparis (Batı servisi)

Hesperocyparis glabra

Pürüzsüz servi