İçeriğe geç

Herniaria hirsuta (Deli yaran)

Bitkiler › Karanfil takımı › Karanfilgiller › Atyaran › Deli yaran

Tıbbi bitki.

4 ila 12 cm büyüyebilir. Çoğunlukla tabanda yatık haldedir. Dallar düzenli biçimde almaşlı dizilişlidir. Küçük ve mat yeşili yapraklar eliptik ila ters mızraksı, 1 cm uzunluğundadır ve gövdeyi kaplarlar. Çiçek salkımları yaprak koltuklarında görülür. Çiçeklerin üç ile sekiz arası tüylü çanak yaprağı vardır ve taç yaprak görülmez. Meyve çıkıntılıdır ve tek bir tohum barındırır. Güneşli bölgeleri ve kumlu toprakları tercih eder. Kuraklığa dayanıklıdır. Yer örtücü olarak kullanılır.

Bitki doğal olarak Avrasya ve kuzey Afrika’da yayılış gösterir. Günümüzde kuzey Amerika kıtasında istilacı bir tür olarak kabul edilir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Kayalık bölgeler, yol kenarı ve makiliklerde görülür. Körfez ve Kandıra ilçelerinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Deli yaran adı ile bilinmektedir.

Mart ve temmuz ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Böbrek taşlarını düşürmek için kullanılır. İdrar söktürücüdür. Boğaz ağrısının tedavisinde başvurulur. Kumarin ve saponin içermesi nedeniyle zehirli olabilir.

Özü elleri temizlemek için kullanılır ve cildi yumuşatır.

Doğan, Hüseyin (2022). Herniaria hirsuta (Deli yaran) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/herniaria-hirsuta/ Erişim tarihi: 29 January 2023

Bir Yorum Yazın