Helminthotheca (Billurdüğme)

Tanımı

Tek ya da çok yıllık otlardır. Gövde dik ya da yatık ve dallıdır. Taban yaprakları ters mızraksı, kenarları dişli, gövde yaprakları dikdörtgensi ila yumurtamsı ve sapsızdır. Çiçekler sarı renklidir. Cins Akdeniz havzasına özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca solucan kasası anlamına gelir. Cins geleneksel olarak bağırsak solucanlarını öldürücü olarak kullanılmıştır.

Kocaeli’ndeki türler