Heliotropium dolosum (Bambul otu)

Tanımı

40 cm büyüyebilir. Gövde dik ya da yükselicidir. Gövde ve saplar; yaklaşık 1 mm uzunluğunda, yoğun, grimsi ya da sarımsı yayılıcı tüylerle kaplıdır. Yapraklar 5,5 cm uzunluğunda ve 2,8 cm genişliğinde, yumurtamsı ila eliptik, tabanda yuvarlak kama biçiminde, tepede yuvarlak ya da neredeyse sivri, yumuşak tüylerle kaplı ve 3,5 cm uzunluğunda saplıdır. Çiçekler kokuludur. Çanak yaprak 0,8 ila 1,1 mm uzunluğunda, mızraksı, genellikle yumuşak tüylerle kaplıdır. Taç 3 ila 5 mm. uzunluğundadır. Başçık 1,1 ila 1,5 mm uzunluğundadır. Ercik konik ve yoğun tüylüdür. Meyve tüysüzdür.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak batı Asya ve Avrupa’da yayılış gösterir. [Harita, Sinonimler] Tahrip edilmiş araziler, yamaçlar ve yol kenarında görülür. İzmit ilçesinde gözlemlenmiştir. Mayıs ve eylül ayları arasında çiçek açar. Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca güneşe dönük anlamına gelir. Bitkilerin çiçeklerini güneşe çevirdiğine dair eski bir inanışa atıftır. Bir su perisi olan Clytie, güneş tanrısı Helios’a aşık olur ancak aşkı karşılıksız kalır. Istırap içindeki peri çiçeğe dönüşür ancak çiçek hali ile bile sürekli güneşe bakar. İbn-i Şerîf’e göre bitkinin adı, İran kaynaklıdır. Bambul denen kişiler İran’da ellerinde ustura ve yalınayak gezer dilenirmiş. Zaman zaman ustura ile kendilerini derince keser, akşam da bu ot ile yaralarını iyileştirirlermiş. Bambul kelimesi dilimizde ayrıca, tarım zararlısı olan Anisoplia austriaca’nın adıdır. Tür adı Latince aldatıcı anlamına gelir. Türün diğer Heliotropium türleri ile yakınlığına işaret eder. Özellikle Heliotropium europaeum ile hayli yakındır

Türkçe adları

Dilimizde bambulotu adı ile bilinmektedir.

Fotoğrafları
© Doğan, Hüseyin (2022). Kocaeli Bitkileri.

Görüşünüzü Yazın