Helichrysum (Ölmezçiçek)

Özet

Helichrysum (Ölmezçiçek) çiçeklerinin koparıldıktan sonra uzun bir süre canlılıklarını korumaları nedeniyle süs bitkisi olarak yetiştirilen bir dizi türü barındıran bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Asterales

Papatya takımı

Asteraceae

Papatyagiller

Tanımı

Helichrysum (Ölmezçiçek) genellikle 20 ila 80 cm büyüyebilen ve sıklıkla aromatik olan tek, iki ve çok yıllık otlar ile çalılardan oluşan bir cinstir. Yünlü, tüylü ya da salgılıdırlar. Gövde genellikle tek adet ve dik ya da yatıktır. Yapraklar gövdede, basit, kenarları düz, şeritsi ila ters mızraksı ya da kaşıksı ve almaşlı dizilişlidir. Çiçek başları tepede yalancı şemsiye halindedir. İnvolukrum çansı ve 4 ila 8 mm çapındadır. Filariler 3 ila 5 sıra halinde ve beyaz, sarı, turuncu, saman ya da kırmızı renklidir. Çiçek tablası düz ve çıplaktır. Dişi çiçekçikler yoktur ya da 1 ila 2 adet olup taç sarımsı renklidir. Erselik çiçekçikler 3 ila 30 adet olup taç genellikle sarımsı renklidir. Kapçık silindiriktir. Sorguç tüyleri sarımsıdır. Cins büyük oranda Güney Afrika olmak üzere Avustralya, Afrika ve Avrasya’ya özgüdür ancak günümüzde Amerika kıtasına da yayılmıştır. Cinse bağlı çok sayıda tür süs bitkisi olarak değerlidir. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca altın güneş anlamına gelir. Çiçeklerin parlak sarı renklerine işaret eder. Cins adının Antik Yunanca holochrysos kelimesinden türetilmesi de ihtimal dahilindedir. Bu durumda tamamen altın anlamına gelir. Cinsin Türkçe adı olan ölmez çiçek de muhtemelen yukarıdaki alıntıya işaret eder. Çiçekler koparıldıktan uzun bir süre sonraya kadar canlılıklarını korurlar. Bitkilerin renklerini uzun zaman koruyabilmesi nedeniyle ölümsüzlüğü sembolize ederek cenaze törenlerinde kullanılır. Plinius cins için şöyle yazar: “Güneşin altın ışınları gibi parlar ve asla solmaz. Mısır firavunları bu çiçeklerden yapılan çelenkleri tanrılara adar”.

Kocaeli’ndeki türler