Helichrysum (Ölmezçiçek)

Tanımı

Çok yıllık otlardır. Yünlü, tüylü ya da salgılıdırlar. Yapraklar basit, kenarları düz, şeritsi ila ters mızraksı ya da kaşıksı ve almaşlı dizilişlidir. Çiçek başları tepede yalancı şemsiye halindedir. Çiçekler sarı renklidir. Filariler beyaz, sarı, turuncu, saman ve kırmızı renklidir. Kapçık silindiriktir. Sorguç tüyleri sarımsıdır. Cins büyük oranda güney Afrika olmak üzere Avustralya, Afrika ve Avrasya’ya özgüdür. Cinse bağlı çok sayıda tür süs bitkisi olarak değerlidir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca altın güneş anlamına gelir. Çiçeklerin parlak sarı renklerine işaret eder. Cins adının Antik Yunanca holochrysos kelimesinden türetilmesi de ihtimal dahilindedir. Bu durumda tamamen altın anlamına gelir. Cinsin Türkçe adı olan ölmez çiçek de muhtemelen yukarıdaki alıntıya işaret eder. Çiçekler koparıldıktan uzun bir süre sonraya kadar canlılıklarını korurlar. Bitkilerin renklerini uzun zaman koruyabilmesi nedeniyle ölümsüzlüğü sembolize ederek cenaze törenlerinde kullanılır. Plinius cins için şöyle yazar: “Güneşin altın ışınları gibi parlar ve asla solmaz. Mısır firavunları bu çiçeklerden yapılan çelenkleri tanrılara adar”.

Kocaeli’ndeki türler