İçeriğe geç

Hedypnois rhagadioloides (Sünnetlice)

Bitkiler › Papatya takımı › Papatyagiller › Sünnetlice › Sünnetlice

Akdeniz elementi.

5 ila 40 cm büyüyebilir. Tabanda bir rozet oluşturur, buradaki yapraklar dikdörtgensi ila ters yumurtamsı arası ve kıllıdır. Bunların kenarları tırtıklı ya da düzdür. Gövde yaprakları mızraksı ile eliptik arası, daha küçük ve gövdeye tutunuktur. Yapraklar yeşil ya da morumsu ve 18 cm uzunluğundadır. Çiçek başları 8 ila 30 arası dilsi çiçek barındırır ancak disk çiçeği görülmez. Çiçek sapı genellikle tepede güçlü biçimde şişkindir. İnvolukrum başlangıçta silindirik çan biçimli ve 5 mm genişliğinde; meyve zamanı küresel ve 15 mm genişliğindedir. Filariler tüysüz ya da kıllıdır.

Bitki doğal olarak Akdeniz havzasında yayılış gösterir, ancak dünyanın başka bölgelerinde de doğallaşmıştır. [Harita|Sinonimler]

Kayalık alanlar, yol kenarı ve tarlalarda görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir.

Dilimizde Sünnetlice adı ile bilinmektedir.

Mart ve mayıs ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 900 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Hedypnois rhagadioloides (Sünnetlice) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/hedypnois-rhagadioloides/ Erişim tarihi: 6 February 2023

Bir Yorum Yazın